Spirituele Visie

In alle grote culturen speelde religie een belangrijke rol. Vanaf het moment dat we ons wetenschappelijk gingen ontwikkelen, raakte het geloof in God steeds meer op de achtergrond. We plaatsen onszelf bovenaan en we kunnen nu ingrijpen tot in de prilste stadia van het leven. Maar... vanuit welke ethiek en met welk doel? Ons handelen is gericht op materiële welvaart en eigenbelang en we verstoren de evenwichten in de natuur om ons heen. We zijn het natuurlijke gevoel van verbinding met de schepping verloren. We leven nu in ons hoofd en kijken naar de wereld. Willen we onszelf wezenlijk begrijpen, dan moeten we ons plaatsen binnen het grote geheel waar we deel van uitmaken.

AlphaBeth Publicaties plaatst God bovenaan en brengt de esoterische kennis, de Gnosis van alle culturen samen. We kunnen verschillend denken en voelen over diverse onderwerpen en als we het erg oneens zijn, kan dat tot oorlog leiden. Maar de gewonde soldaat in het ene kamp zal dankzij dezelfde Goddelijke krachten herstellen als de gewonde soldaat in het andere kamp. Er is één kracht die alles schept, leven geeft en onderhoudt en dat is een Goddelijke kracht (liefde, licht, prana, chi). Je kan je daar bewust van worden. Je kan tot de realisatie komen van de verbondenheid van alles. Als je vandaaruit leeft, zal je op een natuurlijke manier rekening houden met anderen en de wereld om je heen. 

We hebben ons nu volledig geïdentificeerd met ons denken, onze persoonlijkheid en we hebben ons daarmee afgezonderd van onze oorprong. Dat is feitelijk de zondeval: de val in afzondering. Via je hart kan je je weer bewust worden van de stroom van Goddelijke Liefde die alles maakt en verbindt. Je hart kan de impulsen van je ziel opvangen. Op zielsniveau zijn we verbonden en is er geen oorlog.

Kabbalah en Tarot

Het verhaal van de zondeval speelt een belangrijke rol in de Kabbalah en in de symboliek van de Tarot. Tarotkaart 6 verbeelt de ideale situatie in het Paradijs. Hieronder is die kaart afgebeeld.

 

De Kabbalah en Tarot gaan beide over de universele Goddelijke structuur van de schepping. In 2022 geeft AB Publicaties een boek uit waarin die twee samen beschreven worden. Zie: meditarot.nl  en  QBLH22.nl