Voorbeeld 1

Hieronder staat een afbeelding van één van de wetmatigheden die we in de schepping kunnen waarnemen.

Het leven op aarde bestaat uit 4 rijken: mineralen, planten, dieren en mensen. Elk van deze rijken heeft een eigen vorm van bewustzijn en een eigen functie binnen het leven op aarde. In de afbeelding is dit schematisch weergegeven. De pijlen geven de evolutionaire krachten aan zoals die door de rijken werken. De mineralen vormen samen de korst van de aarde en maken haar op horizontaal niveau stevig. De planten zijn verticaal gericht. De planten reiken naar het licht en hebben hun wortels in de aarde. Zij voeden zich met de mineralen en met zonlicht. Zij verzamelen hiermee zonne-energie en dit kunnen de dieren en mensen weer eten. De dieren hebben hun chakra-baan in een horizontale stand en zij richten hun bewustzijn ook horizontaal: waar kan ik eten vinden en waar loopt het beste vrouwtje?

De mens staat rechtop en hij kan zich verticaal richten. Elk mens heeft een bewustzijn dat zowel spirit als matter kan ervaren. Onze chakra's zijn verticaal verbonden en ze kunnen de impulsen van je ziel opvangen. Als je geïnspireerd bent, kan je die plannen in de materie uitvoeren. Inspiratie komt van 'in Spiritus zijn' (verbonden zijn met de Spirit) en materie (matter) komt van Mater, moeder-aarde (beiden Latijn). Als die plannen in harmonie zijn met jezelf en je omgeving (de aarde) kan je verticaal groeien. Dat is de bewustwording van de energie-stroom waarmee jij verbonden bent met de aarde en de hemel.

Alle rijken (lees bewustzijnen) op aarde vormen in hun wisselende horizontale en verticale gerichtheid een hecht samenspel. In de voedingscirkels hebben ze elkaar allemaal nodig, je kan er niet één schakel uithalen. Wij hebben een bewustzijn dat invloed kan uitoefenen in alle rijken onder ons en we hebben daarmee ook een functie (je zou dat ook een taak kunnen noemen). We zouden gehoor kunnen geven aan wat onze ziel met ons en door ons heen wil manifesteren.

Het probleem is natuurlijk dat de meeste mensen niet gericht zijn op verticaal gewaarzijn. Niet naar de aarde (wat de aarde nodig heeft) en niet naar de oorsprong: de zon op fysiek niveau en God op spiriteel niveau. We maken alleen gebruik van deze twee stromen en wij apen de verticale gerichtheid van de dieren na: waar kan ik het lekkerste eten vinden en waar loopt het mooiste vrouwtje?

Tekstvoorbeelden