Oorsprong

Wij hebben de wereld om ons heen tot in detail in kaart gebracht. Maar kennen we daarmee ons bewustzijn? Welke verlangens hebben we en waarom? Hoe doorbreken we de patronen die angst en verdriet uit het verleden vasthouden? We leven ‘alleen’ met onze eigen gevoelens en ons eigen denken. We vergeten daarmee onze Goddelijke oorsprong, onze natuurlijke staat van zijn. In die staat is er vertrouwen, verbinding, liefde en energie voor verandering.

Het boek ‘Oorsprong’ biedt een overzicht van de 7 dimensies waarbinnen ons bewustzijn functioneert. Het brengt de esoterische kennis van alle grote wereldreligies samen en beschrijft het proces van Creatie, de wetmatigheid die aan de basis ligt van elke manifestatie. De Goddelijke Liefde doorstroomt en verbindt de hele schepping. Ons bewustzijn is een onderdeel van dit grote geheel. Als we de universele wetmatigheden kennen waarmee ons bewustzijn werkt, kunnen we ons weer met de Goddelijke Liefde verbinden. Dan kunnen we steeds bewuster keuzes maken, volledig verantwoording nemen voor ons leven en schoonheid en harmonie in onze omgeving creëren.

Oorsprong beschrijft wat zich op grote kosmische schaal afspeelt en wat zich heel dichtbij, op kleine schaal, in onszelf afspeelt. Alles is met elkaar verbonden. In meerdere hoofdstukken worden voorbeelden uit het dagelijkse leven aangehaald om de werking van de grote wetmatigheden te illustreren. Oorsprong is geschreven voor de mens die zoekt, die in zichzelf en in de wereld om hem heen niet de harmonie vindt waar hij in zijn hart wel naar verlangt.

Oorsprong

Bewustzijn en het Proces van Creatie

Herman van Tuijl

21/28 cm 320 pagina’s - 98 kleurenillustraties

ISBN 978-90-817539-0-6